Clubkampioenschap

Wedstrijddatums:

1) 03-04-2022
2) 17-04-2022
3) 17-07-2022
4) 04-09-2022

Inschrijven

Je kunt je inschrijven voor het clubkampioenschap door € 15,- over te maken op het rekeningnummer van de vereniging:

NL23 INGB 0003 8424 55 ten name van HSV De IJzeren Man
Vermeldt s.v.p. de laatste 6 cijfers van je lidnummer en de omschrijving clubkampioenschap

Betalingen moeten voor 28 februari 2022 binnen zijn en er zijn maximaal 24 inschrijvingen mogelijk (wie het eerst betaald is ingeschreven).

Reglement

Het wedstrijdreglement wordt gehanteerd.

Aanvulling hierop:
1) Er moet te alle tijden met elkaar rekening gehouden worden.
2) Er moet rechtuit gevist worden.
3) Maximaal 15 kilo in het leefnet (eroverheen dan telt 15 kilo – boven de 20 kilo telt het als 0)
4) Alle vis die gevangen wordt MOET ter weging aangeboden worden.
5) Vooraf aan de weging geeft de visser aan wat hij gevangen heeft (dit voor de registratie).
6) Bij niet naleven van het reglement kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
7) Bij onduidelijkheden beslist de wedstrijdcommissie (Harold – Louis – Rob).

Prijzen

1) De slechtste score of 1 afwezigheid wordt als afschrijver genoteerd.
2) De prijsuitreiking zal zijn op 25 september 2022 (feestmiddag van 't Pluimke en de IJzerenman).
3) De dagprijzen zullen vanuit de inleg gerealiseerd worden.
4) Prijsverdeling 1e plaats € 40,-  - 2e plaats € 35,-  - 3e plaats € 30,-  - 4e plaats € 25,-.


Wij hopen op een mooi clubkampioenschap en een goede vangst!

De wedstrijdcommissie