Over ons

Hengelsportvereniging De IJzeren Man is opgericht in 1952 en heeft momenteel bijna 700 leden. De vereniging is aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland, lid van Sportvisserij Nederland. De vereniging heeft het visrecht op de drie vijvers die onderdeel uitmaken van Recreatiepark Genoenhuis in Geldrop. Naast het vissen in het eigen water van de vereniging, kunnen leden via de gezamenlijke lijst van viswater in zo’n 85% van het viswater in Nederland vissen.

HSV De IJzeren Man is een actieve hengelsportvereniging die veel mogelijkheden biedt voor witvissers, karpervissers en wedstrijdvissers.

Hoe het begon

Vlak na de Tweede Wereldoorlog, werd in Geldrop een "Visclub" opgericht. Gevist werd in het water van de huidige "IJzeren Man", toen nog één grote plas van ongeveer 6 ha. Van de vereniging konden slechts vijfentwintig, streng geselecteerde, personen lid worden. Men betaalde een jaarlijkse bijdrage van Hfl. 100,- waarvan alles, zoals visuitzetting, een clubfeestje etc., werd betaald. De visuitzetting bestond meestal uit een partij flinke karper.

Nieuwe leden werden alleen toegelaten indien één van de vijfentwintig leden vertrok. Een nieuw lid verscheen voor een ballotagecommissie en moest een bewijs van "goed gedrag" overleggen. Er werden voorts inlichtingen ingewonnen bij werkgever en politie. Als alles in orde was, beslisten vervolgens de overige leden of men het aspirant-lid aannam.

Oprichting van de HSV De IJzeren Man

Begin vijftiger jaren kwam echter de kentering. Uit de (bestuurs)leden kwamen voorstellen het aantal leden uit te breiden. Na veel vergaderen en gesprekken werd dan uiteindelijk op 25 januari 1952, de hengelsportvereniging "De IJzeren Man" Geldrop officieel opgericht en werden de statuten koninklijk goedgekeurd. Toch was er geen directe grote stijging van het aantal leden. In 1964 bijvoorbeeld waren er slechts 100 personen lid van de vereniging.

Nieuwe leden moesten nog door vijf leden worden voorgedragen. Ook toen werden nog inlichtingen gevraagd bij de politie. Jeugdleden werden slechts bij mondjesmaat toegelaten. Zij mochten alleen op woensdag- en zaterdagmiddag en op zondag vissen.

Vermeldenswaardig is wel het feit dat het lid dat de contributie bij de anderen ophaalde, daarvoor een kist met 100 sigaren ontving. Aanvankelijk bedroeg het inschrijfgeld nog Hfl. 100,-. Dit werd in 1968 verlaagd naar Hfl. 20,-. In 1969 werden voor het eerst, dag- en weekvergunningen beschikbaar gesteld.

De visplas

Rond 1969/70, ontving de hengelsportvereniging van het Ministerie van Landbouw en Visserij een schrijven, waarin gesteld werd dat de visstand in de "De IJzeren Man" slecht tot zeer slecht was en dat de waterkwaliteit duidelijk verbetering behoefde. Geadviseerd werd de visuitzettingen voorlopig te staken, plannen te maken voor de aanleg van een zogenaamde "oeverzone", gaten dieper dan vier meter op te vullen en voorts het water te ontzuren en te bemesten. Naar aanleiding van dit schrijven nam het bestuur contact op met de gemeente Geldrop en kwamen besprekingen op gang die moesten komen tot de aanleg van een voor de hengelsport aantrekkelijke visplas.

De definitieve plannen kwamen in 1971 op tafel en kregen de goedkeuring van de vereniging. Het plan voorzag in de aanleg van een dam die de bestaande plas zou verdelen in twee aparte visvijvers.

Na aanleg van de dam zou het westelijke deel worden leeg gepompt en worden vergroot. De plas zou een minimale diepte van drie meter krijgen en worden opgevuld met het puin van het juist afgebroken St. Anna ziekenhuis. Toen dit niet voldoende bleek, kwam er nog een hoeveelheid puin van het afgebrande hotel "Silveren Seepaerd" uit Eindhoven bij. De kosten van het project konden grotendeels worden betaald uit de opbrengst van het gewonnen zand uit de gerenoveerde plas. De hengelsportvereniging deed een bijdrage van Hfl. 5000,- terwijl er voorts nog enkele subsidies werden verkregen. Op 3 juni 1972 kon een trots verenigingsbestuur de vernieuwde visplas "De IJzeren Man" aan haar leden presenteren. De officiële opening werd verricht door de toenmalige wethouder Bergmans, die tevens het startsein gaf voor een feestelijke verenigingshengelwedstrijd.