Dagvergunning

Ben je geen lid van onze vereniging en/of heb je geen VISpas? Dan kun je met een dagvergunning toch op één van onze drie vijvers vissen.

Voor een dagvergunning gelden de volgende bepalingen:

1) De bepalingen van de Visserijwet zijn van toepassing op deze vergunning.
2) Het is verboden:
a) te vissen op snoek of snoekbaars in de periode van 1 maart t/m laatste zaterdag in mei;
b) te vissen met de meertandige haak, fleur of dreg;
c) te vissen vanuit/vanaf een vaartuig of ander drijvend voorwerp, dan wel zich in of op het water te bevinden;
d) vuil, afval e.d. langs de waterkant te laten liggen dan wel in het water te gooien, alsmede de rust door muziek of lawaai, in welke vorm dan ook, te verstoren;
e) gebruik te maken van gekleurde maden als aas en/of voer;
f) gevangen vis, welke dan ook, mede te nemen.
3) Nachtvissen met deze vergunning en peuren is verboden.
4) Op verzoek van controleurs en/of bestuursleden en/of ambtenaren belast met toezicht op de Visserijwet, moeten de voorgeschreven papieren worden overhandigd en moet toestemming worden gegeven tot inspectie van leefnetten, viskisten en vistassen.
5) Het vissen in en het verblijf aan het water van de “IJzeren Man” is steeds voor eigen risico. Het bestuur noch de vereniging, is aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.
6) Door het kopen van deze vergunning, aanvaardt de houder het hierboven beschreven reglement. Bij het niet nakomen van de bepalingen in dit reglement genoemd, wordt men geacht te vissen zonder vergunning.
7) De houder(ster) van deze dagvergunning mag op de ingevulde datum vissen met max. 2 hengels.
8)
Op wedstrijddagen mag op de gehele aangegeven plas niet gevist worden. Kijk bij Wedstrijden voor meer informatie over onze wedstrijden en wanneer die worden gehouden.

Een dagvergunning kost € 5,- en kun je kopen bij een van onze verkooppunten.