Vissterfte meldenAls er iets is wat je als fanatiek visser niet wil zien dan is het wel vissterfte op onze vijvers. Toch worden we hier af en toe mee geconfronteerd. Achter de schermen worden er door de vereniging dan allerlei acties in gang gezet waar jij als visser mogelijk geen weet van hebt en welke ook niet altijd zichtbaar zijn.

Hoe ontstaat vissterfte

Vissterfte is op zich een natuurlijk en noodzakelijk verschijnsel dat noodzakelijk is voor het ecologisch evenwicht en de overleving van de vis. Vissen kunnen een natuurlijke dood sterven door ouderdom of natuurlijke predatie door roofvissen en vogels.

Er is sprake van een onnatuurlijke sterfte wanneer vissen sterven als gevolg van vergiftiging, bacteriën, parasieten, watervervuiling of zuurstof tekort. In al deze gevallen zal de vereniging in samenspraak met andere partijen actie ondernemen.

Procedure

Dode vissen dienen te worden gemeld bij de beheercommissie van de vereniging. Houdt hierbij rekening met het feit dat onze bestuursleden en vrijwilligers in het dagelijks leven vaak 8 uur per dag werken. Dit betekent dus dat wij niet altijd meteen beschikbaar zijn om polshoogte te gaan nemen.

Als er bij de vereniging een melding binnenkomt dan hebben we onderling contact en kijken we wie er op welk moment tijd heeft om polshoogte te gaan nemen en de situatie in kaart te brengen. Vaak gebeurt dat op dezelfde dag in de avonduren.

Is er sprake van een massale sterfte, dan zullen wij altijd Sportvisserij Nederland inschakelen. Zij adviseren de vereniging in de te nemen acties. Sportvisserij Nederland zal, indien nodig, andere partijen inschakelen om onderzoek te doen naar de oorzaak van de vissterfte.

De dode vis wordt door de beheercommissie geruimd indien de vis bereikbaar is vanaf de oever. Soms komt het voor dat dode vis dermate ver in het riet of onder overhangende takken is gedreven, dat het op dat moment niet mogelijk is om de vis te ruimen. Meestal wachten we dan een aantal dagen totdat bijvoorbeeld de wind gedraaid is en proberen het dan opnieuw.

Hoe kun je vissterfte melden

Vissterfte of dreigende vissterfte kun je melden via het algemene e-mailadres van de vereniging. Alle bestuursleden hebben toegang tot dit e-mailadres en zullen de andere bestuursleden informeren. Ben zo specifiek mogelijk in je melding omtrent de locatie en de aantallen dode vis en stuur als het even kan foto’s mee.