Boetebedragen 2022De boetebedragen van 2022 zijn bekend. Een groot aantal bedragen zijn verhoogd door het OM. We hebben de meest relevante feitcodes, overtredingen en boetebedragen voor je op een rijtje gezet. Houd je aan de regels en voorkom dat je een boete krijgt! Dat geld kun je immers beter voor iets anders (zoals vissen) gebruiken.

Code Omschrijving Bedrag
H645a Vissen zonder schriftelijke toestemming met één of twee hengels
€ 150,-
H645c
Vissen zonder schriftelijke toestemming met meer dan twee hengels
€ 330,-
H647b
Het niet kunnen tonen van de schriftelijke toestemming
€ 100,-
H650a
Vissen met vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet
€ 300,-
H652a
Vissen in de gesloten tijd met een hengel geaasd met verboden aas
€ 100,-
H662a Een vistuig voorhanden hebben in de buurt van water terwijl het gebruik van het vistuig op dat moment verboden is
€ 100,-
H662b
Een of twee hengels voorhanden hebben in de buurt van water waar men niet mag vissen
€ 100,-
H662c Meer dan twee hengels voorhanden hebben in de buurt van water waar men niet mag vissen
€ 150,-
H656 Vissen tussen twee uur na zonsondergang en een uur voor zonsopkomst (nachtvissen) waar dit niet is toegestaan
€ 100,-
H664a
Met levende vis, amfibieën, reptielen, vogels,of zoogdieren vissen
€ 410,-
H666 Het niet terugzetten van ondermaatse vis onmiddellijk nadat deze is gevangen
€ 150,-
H668
Het niet terugzetten van vis waarvoor een gesloten tijd van toepassing nadat deze is gevangen in deze gesloten tijd
€ 150,-

Overige overtredingen

Code Omschrijving Bedrag
D515
Het opgeven van een valse naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres of woon- of verblijfplaats
€ 410,-
D517 Het niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden
€ 100,-
D537 Zonder daartoe gerechtigd te zijn zich bevinden op grond waarvan toegang op blijkbare wijze was verboden
€ 100,-
D537b Zich niet houden aan de toegangsvoorwaarden van de eigenaar
€ 100,-
F114a Zonder ontheffing buiten een kampeerterrein kampeermiddelen plaatsen ten behoeve van een recreatief nachtverblijf
€ 150,-
F114b Op of aan de weg een voertuig, tent of soortgelijks als slaapplaats gebruiken
€ 150,-
F185 Binnen de bebouwde kom wildplassen of poepen buiten daarvoor bestemde plaatsen
€ 150,-
H022 Straatafval achterlaten in openbare ruimte zonder gebruik te maken van voorgeschreven bakken, manden e.d.
€ 150,-
H200 Nachtrust verstoren door rumoer of burengerucht (denk aan 's nachts schreeuwen)
€ 150,-
H205 Overlast veroorzaken voor omgeving d.m.v. toestellen of geluidsapparatuur (denk aan beetmelders, radio, etc.)
€ 150,-
H320 In de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben
€ 300,-

Veelgestelde vragen

1. Wanneer vis je zonder schriftelijke toestemming op de vijvers van HSV De IJzeren Man?

Je vist zonder schriftelijke toestemming als je geen VISpas, JeugdVISpas, Jeugdvergunning of dagvergunning hebt. Ook vis je zonder schriftelijke toestemming als je met een VISpas of JeugdVISpas van een andere vereniging op de Cocody vijver vist.

2. Wanneer heb ik een vistuig voorhanden dat ik op dat moment niet mag hebben?

Volgens de voorwaarden van onze vergunning mag je op onze vijvers met maximaal twee hengels vissen. Als je met twee hengels vist en je hebt nog een extra hengel (met haak) op de kant liggen dan is er sprake van "Een vistuig voorhanden hebben in de buurt van water terwijl het gebruik van het vistuig op dat moment verboden is" en dat is strafbaar. Het is namelijk op grond van art. 10 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 verboden op of in de nabijheid van enig binnenwater één of meer vistuigen voorhanden te hebben indien je niet gerechtigd bent om daarmee in het betreffende water te vissen.

Dit verbod geldt overigens niet als het vistuig zodanig verpakt is dat er niet direct me gevist kan worden (foedraal) of dat de haak ontbreekt.

3. Mag ik nachtvissen op de vijvers van HSV De IJzeren Man?

Het verbod op nachtvissen (Feitcode H656) geldt slechts voor een beperkt aantal wateren. Sinds 1 oktober 2012 is het op alle overige wateren toegestaan om gedurende het gehele jaar te nachtvissen. Visrechthebbenden kunnen het nachtvissen verbieden of hier aanvullende voorwaarden aan stellen. Dit laatste is van toepassing bij onze vereniging. Nachtvissen is bij HSV De IJzeren Man alleen toegestaan indien je in het bezit bent van een op naam gestelde nachtvisvergunning.

Ga je zonder deze nachtvisvergunning bij ons nachtvissen dan vis je feitelijk zonder schriftelijke toestemming (Feitcode H645a) en kan je dit € 150,- kosten.

4. Mag ik ‘s nachts met een tent aan de waterkant verblijven zonder dat ik vis?

Alleen leden met een nachtvisvergunning van HSV De IJzeren Man hebben een ontheffing voor het plaatsen van een tent aan de waterkant tussen twee uur na zonsondergang en een uur voor zonsopkomst. Zelfs al vis je niet ben je dus in overtreding en kan je dit € 150,- kosten.

5. Krijg ik een boete als ik in de bosjes mijn natuurlijke behoefte doe?

Houdt er rekening mee dat de vijvers van onze vereniging nog binnen de bebouwde kom van de gemeente Geldrop vallen. In principe is het doen van de natuurlijke behoefte binnen de bebouwde kom strafbaar al ziet men het wildplassen in de bosjes in een natuurlijke omgeving meestal wel door de vingers.

Wildpoepen is een ander verhaal en als je daarop betrapt wordt dan krijg je gewoon een boete. Daarnaast is het gewoonweg smerig voor de vissers die na jou komen en er zijn tegenwoordig handige oplossingen voor als je onverhoopt aan de waterkant nodig moet.